Kets midi bass

Bruksanvisning

 • Inkoppling:
  1. Anslut Den medföljande USB-B kabeln till Nätadaptern
  2. Anslut till förstärkare via teleplugg-uttaget
  3. Anslut dragspelet till Midi In via standard midikabel.
  Om du har ett Bonotron midi ansluter du direkt till spelet.
  PAM3(0) utgår. Spelet strömförsörjs via modulen.
 • Välj basljud med knappen Sound.
  Det finns 3 olika basljud att välja mellan.
  Varje gång du trycker på knappen byter modulen ljud.
 • Välj var oktaven ska börja med knappen Octave.
  Varje gång du trycker på knappen byter modulen start-ton: E, G eller C
 • Knapparnas inställningarna sparas mellan varje gång
 • Ackordsbasarna har ett gitarrljud.
  Volymen i förhållande till basen regleras med ratten Acc.vol
 • Hur mycket ‘punch’ du vill ha på basen regleras med ratten Attack
 • Hur länge bastonen ligger kvar efter det du släppt en tangent regleras med ratten Sustain.
  När du trycker ner en ny tangent avbryts direkt den ‘gamla’ tonen och nästa ton påbörjas.
  Det innebär att två bastoner inte spelas samtidigt.
  (Det ät lätt att hänga kvar med ett finger.)
 • Om du har Bonotron AM-3 kan du välja basljud genom att trycka funktion D och sedan 01, 02 eller 03.
  Vill du ha mindre Sustain väljer du 08. Återställer med 09

Lycka till!
Om du har frågor är det bara att kontakta mig på
epost: ketsmusik@bjorkastorgard.se
eller på telefon: 070 6613210