Arduino är en open source utvecklingsmiljö för små datorer för att styra olika saker i din omgivning.
T.ex belysning i ditt hem.
Kopplat till miljön finns ett stort antal moduler som kan kopplas till datorn.