Teensy är en serie datorer, primärt avsedda för utveckling av audio applikationer.
T.ex. Synthar, midi och filter.
Teensy använder Arduino som utveckligsmiljö.

Kets Midi Bass använder Teensy som motor.